top of page

PRIVATUMO POLITIKA

 
BENDROJI INFORMACIJA

 

2022 m. lapkričio 22 d. redakcija

 

Ši privatumo politika nustato interneto svetainės https://hidrosprendimai.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones nustato UAB „Plukas“, juridinio asmens kodas 302420867, registruotos buveinės adresas Apolinaro Juozo Povilaičio g. 18-206, LT-04338 Vilnius, el. pašto adresas info@hidrosprendimai.lt (toliau – Valdytojas).

 

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. 

 

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų saugumo priemones. 

 

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems informacinių sistemų priežiūros paslaugas, interneto svetainės talpinimo bei priežiūros paslaugas. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

 

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines (pavyzdžiui, facebook.com). Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

 
INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje), kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:
 

  • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;

  • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;

  • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

Interneto svetainėje naudojami pirmosios šalies slapukai. Šiuos slapukus nustato ir kontroliuoja Valdytojas, o ne išorės organizacija.

Apsilankius interneto svetainėje yra įrašomi ir trečiųjų šalių slapukai, kurių renkamų duomenų valdytojais yra Google ir Meta). Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Google privatumo politikoje, Meta privatumo politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu.

 

Su interneto svetainėje naudojamų slapukų specifikacijomis galite susipažinti žemiau pateikiamoje lentelėje.

Rūšis
Slapuko pavadinimas
Tipas
Slapuko funkcija
Slapuko galiojimo trukmė
Pirmosios šalies
dcgtm-UA
Statistikos
Naudojamas Google Analytics siekiant išsaugoti užklausų skaičių.
1 minutė
Pirmosios šalies
_fbp
Statistikos
Naudoja „Meta“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku.
3 mėnesiai
Pirmosios šalies
_gid
Statistikos
Naudojamas Google Analytics siekiant identifikuoti unikalius lankytojus.
24 valandos
Pirmosios šalies
_ga
Statistikos
Naudojamas Google Analytics siekiant identifikuoti unikalius lankytojus.
2 metai
 

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi tinkamai tvarkyti asmens duomenis savo klientų atžvilgiu ir visas tvarkymo sąlygas, įsipareigojimus ir principus yra numačiusi „Google Ads“ asmens duomenų tvarkymo sąlygose (eng. Google Ads Data Processing Terms), apie tai galite plačiau paskaityti čia.

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

 
KOMUNIKACIJOS ĮRANKIAI

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją: 

  • susisiekiant per interneto svetainėje esančią kontaktinę formą, tvarkomas vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, žinutės turinys, data ir laikas, kiti jūsų pateikti duomenys, taip pat tolimesnio susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;

  • susisiekiant interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, tvarkomas vardas, el. pašto adresas, el. laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;

  • siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

 
TIESIOGINĖ RINKODARA

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Valdytojo prekes bei paslaugas, taikomas nuolaidas, vykdomas akcijas ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Norėdami gauti naujienas, turite pažymėti atitinkamą pasirinkimą užklausos formoje. 

 

Naujienlaiškių siuntimo bet kada galima atsisakyti paspaudžiant naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą arba siunčiant prašymą el. pašto adresu info@hidrosprendimai.lt. Jei neatšauksite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi einamaisiais metais, kuriais buvo gautas jūsų sutikimas, ir 5 metus nuo jų pabaigos. 

 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami duomenų tvarkytojams, teikiantiems naujienlaiškių siuntimo paslaugas.

 
TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi šias teises

Pavadinimas
Apibrėžimas
Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai
Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.
Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hidrosprendimai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Teisę į duomenų perkeliamumą
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hidrosprendimai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).
Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hidrosprendimai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hidrosprendimai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.
Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
Prašyme ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis prašome nurodyti, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.
Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis
Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@hidrosprendimai.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

 
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

HIDRO SPRENDIMAI (UAB "Plukas")

A.J. Povilaičio 18, Vilnius

Tel. nr. +370 (603) 68085

El. paštas info@hidrosprendimai.lt

bottom of page